Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Vizija in poslanstvo

Vizija družbe je, da ostane vodilna slovenska družba na področju analize in meritev vibracij ter balansiranja in da z uvajanjem novih storitev s področja tehnične diagnostike postane prepoznaven in vodilni ponudnik tovrstnih storitev v Sloveniji ter prepoznaven ponudnik storitev vzdrževalnega inženiringa v industriji, energetiki. 

Dobro ime, ki ga ima družba že sedaj pri svojih naročnikih, mora v tem obdobju še izboljšati, tako da bodo naročniki v njej prepoznali zanesljivega in kakovostnega partnerja, katerega poslovanje temelji na strokovnosti in kvaliteti ter na najvišjih veljavnih pravnih in etičnih standardih.

Velik poudarek je na stalnem izboljševanju kakovosti storitev, povečanju skrbi za ravnanje z okoljem, zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu vseh zaposlenih ter strokovnem in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih delavcev.

Poslovanje družbe in njeno ime predstavljata tudi zavezo do kupcev, sodelavcev, družbenikov in družbe kot celote. V obdobju, ki je pred nami, bomo še posebno poudarili negovanje naslednjih temeljnih vrednot družbe:


Cenimo svoje dobro ime:
- poslujemo v skladu z najvišjimi veljavnimi pravnimi in etičnimi standardi,
- povsod, kjer nastopamo, delujemo kot družbeno odgovorno podjetje in si prizadevamo, da bi bilo ime družbe sinonim za odličnost.


Cenimo svoje kupce:
- hitro se odzivamo na potrebe in pričakovanja kupcev,
- kakovost naših izdelkov in storitev zagotavlja našim kupcem vrhunsko vrednost.


Cenimo svoje sodelavce:
- sodelavce in njihova mnenja obravnavamo spoštljivo in dostojno, nagrajujemo njihove pobude in dosežke,
- spodbujamo osebnostni razvoj sodelavcev ter tako zagotavljamo trajni vir konkurenčne prednosti družbe,
- vsem sodelavcem zagotavljamo dobre delovne pogoje, ki omogočajo varno in zdravo delo.


Cenimo svoje družbenike:
- delujemo kot družba, ki ji je vodilo posel.

Kontaktirajte nas