Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Naše podjetje

IZVAJA OBRATOVALNO-DINAMIČNE ANALIZE strojev in posameznih strojnih elementov od leta 1989. Naše delo temelji na metodi merjenja in analize mehanskih vibracij, s pomočjo katerih lahko ugotavljamo stanje ležajev in stanje zobnikov. Ugotovimo in odpravimo zaznano neuravnoteženost rotorja (elektromotorja, ventilatorja, turbine, črpalke.). Ugotovimo in odpravimo necentričnost sklopke na turbinah, generatorjih, elektromotorjih, reduktorjih, ventilatorjih, črpalkah ... 

V NAŠEM PODJETJU
dela osem ljudi z višjo (inženir) oz. visoko (diplomirani inženir) izobrazbo strojne smeri. Za odkrivanje in odpravo napak pa nam služi vrhunska merilna oprema.


ZA IZVAJANJE MERITEV VIBRACIJ UPORABLJAMO:
- prenosni FFT-analizator Bruel&Kjaer 2515f z envelope detektorjem,
- FFT-analizator Pruftechnik AG - VIBROCORD,
- FFT-analizator Pruftechnik AG - VIBEXPERT,
- FFT-analizator SKF Microlog CMXA 80
- prenosni računalnik DEWE Port 2000 (16-kanalni računalniški sistem za zajemanje in analizo podatkov - DYNAMIC CONDITION MONITORING, ki ga uporabljamo predvsem pri analizah stanja velikih turboagregatov (parne, vodne turbine; omogoča časovno analizo - zagon, zaustavitev, frekvenčno in orbitalno analizo gibanja rotorja v drsnem ležaju ...).


DINAMIČNE MERITVE ELEKTROMOTORJEV:
- SKF Dynamic Motor Analyzer EXP 4000

ZA IZVAJANJE BALANSIRANJA ROTORJEV UPORABLJAMO:
- Portable Balancing Set PBS 380 (balansiranje na mestu),
- CEMB N 402 (balansiranje na mestu),
- CEMB z 1000 (stabilni balansirni stroj z geometrijskimi in masnimi omejitvami - masa od 5 do 1500 kg, premer do 1500 mm, dolžina do 7000 mm).


ZA LASERSKO CENTRIRANJE SKLOPK, KARDANOV IN JERMENOV UPORABLJAMO:
- Pruftechnik AG - OPTALIGN,
- Pullalign Pruftehnik-pullalign.


ZA STALNI NADZOR VIBRACIJ SLUŽI:
- dvokanalni sistem za nadzor vibracij KALMER MV 05A.


MERITVE S TERMOVIZIJSKO KAMERO:
- prenosna kamera FLUKE TI 45.


ZA MERITVE DRUGIH TEHNOLOŠKIH PARAMETROV:
- temperature (Raytek Raynger ST),
- optični in kontaktni merilec števila vrtljajev (SKF Tachometer TMOT6),
- nivoja vibracij in udarnih impulzov (SKF VibPen - SEEPen),
- enostavni merilec vibracij VM 15.

Imamo pa tudi vso pripadajočo programsko opremo za analizo rezultatov meritev.


VIDEOSKOPIJA
Videoskop Everest XLG 3 nam omogoča preglede notranjosti s pomočjo kamere, ki je postavljena na koncu 6 metrov dolgega kabla. Sama kamera ima tudi lasten izvor svetlobe, tako da je omogočen čim boljši zajem pregledanih strojnih delov. Videoskop je sestavljen iz že omenjene kamere s premerom 6,1 mm in optičnim priključkom, ki omogoča pogled naprej od 5 do 120 mm. Nadgradnja je priključek, ki omogoča stranski pogled do 120 ° na dolžini 4 do 100 mm. Sam sistem nam omogoča tako imenovana merjenja SHADOW , ki nam omogočajo primerjalno meritev dveh parametrov. Sistem lahko deluje v temperaturnem področju od 20 °C do 46 °C, temperaturno področje delovanja pa je do 80 °C in maksimalne vlage do 95 %.

Kontaktirajte nas