Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Orbitalna analiza strojev

Uporablja se za analizo dinamičnega stanja ležajnih mest valjev, rotorjev ventilatorjev, elektromotorjev, turbin ipd. Z orbitalno analizo ugotavljamo:
- obliko in velikost orbit,
- odstopanje geometrije orbite od geometrije rotacije na en obrat,
- RMS-vrednosti vibracijskih hitrosti, pospeškov in pomikov.

Glede na naštete dejavnike ugotovimo in ocenimo dinamično stanje ležaja, določimo smer največje obremenitve na ležaj, vpliv lastne teže rotorja na dinamično stanje, ugotovimo časovno konstantnost gibanje čepa v ležaju, ovrednotimo velikost vibracijskih pomikov.
Na ležajnih mestih turboagregatov se izvajajo meritve relativnih pomikov gredi proti ležajnemu ohišju s pomočjo vgrajenega merilnega sistema.

Kontaktirajte nas