Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Meritve električnih veličin

Nadzor nad stanjem elektromotorjev z meritvami je priporočljivo izvajati redno, ker lahko s tem načinom vzpostavimo vzdrževanje elektromotorjev po stanju in se s tem izognemo neplaniranim zastojem v proizvodnji.

Statični test – test izolacije
Se izvaja, ko je elektromotor izklopljen. Nazivna napetost 400 V. Test se izvede s 1000 - 2000V. Pri tem se elektromotor ne more poškodovati, ker ob testu ni prisotnih praktično nobenih tokov.

Dinamični test
S tem testom zaznavamo težave pri napajanju. Prepoznamo vir napetosti in zamik faz ali nihanja ter prepoznamo zamik faz ali nihanja napetosti ter višjih harmonikov, ki nepotrebno segrevajo motor.

S testi elektromotorjev lahko odkrijemo tudi naslednje nepravilnosti:

- polomljeno palico na asinhronskem AC-motorju,
- razliko upornosti med »originalnim« in previtim elektromotorjem (dovoljena razlika je do 3 %),
- nepravilno režo med rotorjem in statorjem.


Na osnovi meritev elektromotorjev lahko:

- preprečiš odpoved elektromotorja,
- izvajaš servise, ne pa kompletnih popravil (previtja),
- lahko se odločimo, ali mora motor na servis ali ne (nepotrebni servisi so strošek in tveganje).

Za izvajanje meritev se uporablja instrument SKF Dynamic Motor Analyzer EXP 4000.

Ogled vzorčnega poročila

Kontaktirajte nas