Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Zgodovina

Podjetje Kalmer, d.o.o., smo ustanovili novembra 1989, s poslovanjem pa smo začeli v začetku leta 1990. Osnovna dejavnost podjetja je tako imenovani vzdrževalni inženiring oziroma napovedovanje obratovalnega stanja strojev z metodo merjenja in analize mehanskih vibracij. Metoda je praktično uporabna v vseh industrijskih branžah (energetika, papirništvo, železarstvo, strojegradnja, kemična, lesnopredelovalna industrija ... itd.). V začetku sem bil v podjetju sam. V prvotnem poslovnem načrtu smo imeli zapisano, da bi podjetje približno v petih letih doseglo tak tržni delež, da bi ga lahko obvladovali s petimi ljudmi (izključno inženirski kader). Zaradi znanih razlogov (razpad bivše Jugoslavije) smo izgubili velik del prvotno zamišljenega tržišča. Rast podjetja se je v tem obdobju upočasnila, kljub temu pa smo zastavljeni cilj »skoraj« dosegli oziroma presegli. Na današnji dan redno zaposlujemo 8 ljudi (dipl. inž./inž. strojništva, dipl. ekon.). Svojo dejavnost smo razširili tako, da se poleg meritev ukvarjamo še z uravnoteženjem rotorjev na mestu samem in na stabilnem balansirnem stroju (do 1500 kg), z laserskim centriranjem pogonov, s termografskimi in videoskopskimi meritvami.

Kontaktirajte nas