Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Meritve mehanskih vibracij

Z metodo merjenja in analize mehanskih vibracij lahko ugotovimo dinamično stanje strojev, kot so turbine, generatorji, elektromotorji, črpalke, ventilatorji, reduktorji, in določimo stanje posameznih strojnih elementov v strojih (drsni, kotalni ležaji, zobniki, detekcija debalansa, kavitacije ...).
S tovrstnimi meritvami lahko vnaprej napovemo, kateremu strojnemu elementu v stroju se izteka življenjska doba. Na ta način se preprečijo nenapovedani izpadi v proizvodnji, prav tako pa lahko poiščemo vzroke in izvore povečanih vibracij na stroju, če se že pojavijo.
Rešujemo lahko probleme, ki so povezani z resonancami postrojenj, prenosom vibracij iz okolice, varujemo pred škodljivim vplivom vibracij - izolacije, temeljenja.

KAKO POTEKA MERITEV?
- Meritev vibracij poteka vedno na mestu, kjer je "problematičen" stroj postavljen.
- Meritev vibracij na strojih lahko poteka le, če stroji obratujejo (z našimi meritvami ne motimo proizvodnega procesa).
- Merilna mesta, na katerih je meritev narejena, so po navadi na ležajnih ohišjih (če to ni mogoče, je lega merilnih mest prepuščena nam).

VRSTE MERITEV:
- meritve mehanskih vibracij z eno- oz. dvokanalnimi instrumenti,
- meritve vibracij s šestkanalnim sistemom za zajem podatkov na dveh ležajnih mestih, v vseh treh merjenih smereh istočasno: Dewetron - DEWE Port 2000 - orbitalna analiza stanja valjev v papirnicah,
- meritev vibracij in zajem podatkov za analizo stanja večjih turboagregatov - šestnajstkanalni sistem Dewesoft 6.5, ki jih dobimo na sistemu Bently-Nevada, ki je nameščen kot permanentni sistem na vseh ležajih turboagregata.

Kontaktirajte nas