Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

O preduzeću

KALMER-SR, d.o.o. Zrenjanin (kalibracija-merenje) predstavlja mladu firmu, baziranu na starom sistemu i dvadesetogodišnjem iskustvu u DINAMIČKOM ANALIZIRANJU rotacionih mašina i njenih obrtnih elemenata. Naša delatnost je zasnovana na metodama i analizi mehaničkih vibracija pomoću kojih određujemo stanje ležaja i zupčanika u mašini. Takođe utvrđujemo i otklanjamo uočene mehaničke nedostatke u smislu neuravnoteženosti rotora (elektromotora, ventilatora, turbine, pumpe...), nesaosnosti spojnice na turbini, reduktoru, pumpi, generatoru, elektromotoru, ventilatoru...

• Iza naših metoda dijagnosticiranja, analiza, procena stanja mašina i rešavanja problema u procesu proizvodnje stoji tim stručnjaka, sastavljen od univerzitetskih profesora, diplomiranih mašinskih inženjera i iskusnih majstora održavalaca.
• Za otkrivanje i korekciju eventualnih mehaničkih kvarova, koristimo vrhunsku mernu opremu.

• Za merenje vibracija koristimo:
- prenosni FFT analizator Bruel&Kjaer 2515f sa detekcijom envelope
- FFT analizator Pruftechnik AG - VIBROCORD, VIBXPERT
- Prenosni sistem DEWESOFT (računarski sistem za upis i analizu podataka - DYNAMIC CONDITION MONITORING kojeg, pre svega, upotrebljavamo pri analizama stanja velikih turboagregata (parne, vodene turbine; moguća je i vremenska analiza - merenje pri kretanju i zaustavljanju i frekventna analiza orbite kretanja rotora)

• Za balansiranje rotora koristimo:
- Portable Balancing Set PBS 380 (balansiranje na licu mesta)
- CEMB N 402 (balansiranje na licu mesta)
- ANALOGNI INSTRUMENT BPS 380 (balansiranje na licu mesta)

• Za lasersko centriranje spojnica, kardana i remenica koristimo:
- Pruftechnik AG - OPTALIGN
- Pruftechnik AG - PULLALIGN S

• Za stalni nadzor vibracija (on line) postavljamo:
- dvokanalni sistem za nadzor vibracija KALMER MV 05A

• Za termovizijsko snimanje koristimo:
- termovizijsku kameru FLUKE iT 45

• Za merenje drugih tehnoloških parametara:
- temperatura (Raytek Raynger ST),
- optički i kontaktni merač broja obrtaja (SKF Tachometer TMOT6),
- nivo vibracija udarnih impulsa (SKF VibPen - SEEPen),
- jednostavan merač vibracija VM 15.

• VIDEOSKOPIJA

Videoskop Everest XLG 3 nam omogućava da pregledamo unutrašnjost kroz kameru, koja se nalazi na kraju kabla dužine 6 metara. Kamera sama ima svoj izvor svetlosti, tako da omogućuje bolji uvid u pregledane mehaničke komponente. Videoskop se sastoji od kamere, koja ima prečnik 6,1 mm i optičkog konektora koji omogućava pogled od 5 do 120 mm. Nadograđen je priključkom, koji omogućava prikaz opsega do 120 stepeni na dužini od 4 do 100 mm. Sam sistem nam omogućava da se izmeri tzv. senka, koja omogućava poredjenje dva parametra. Sistem može da radi u temperaturnom opsegu od -20 ° C do 46 ° C. Temperaturni opseg rada sonde je na 80 ° C, a maksimalna vlažnost od 95%.

Kontaktirajte nas