Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Videoskopija

Videoskop Everest XLG 3 nam omogućava da pregledamo unutrašnjost kroz kameru, koja se nalazi na kraju kabla dužine 6 metara. Kamera sama ima svoj izvor svetlosti, tako da omogućuje bolji uvid u pregledane mehaničke komponente. Videoskop se sastoji od kamere, koja ima prečnik 6,1 mm i optičkog konektora koji omogućava pogled od 5 do 120 mm. Nadograđen je priključkom, koji omogućava prikaz opsega do 120 stepeni na dužini od 4 do 100 mm. Sam sistem nam omogućava da se izmeri tzv. senka, koja omogućava poredjenje dva parametra. Sistem može da radi u temperaturnom opsegu od -20 ° C do 46 ° C. Temperaturni opseg rada sonde je na 80 ° C, a maksimalna vlažnost od 95%.

Kontaktirajte nas