Kalmer d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje     info@kalmer.si     +386 3 56 14 702

Balansiranje

Šta je balansiranje?
Balansiranje predstavlja uravnoteženje mase. To nije centriranje koje se radi prilikom servisa automobilskih pneumatika. Balansiranje podrazumeva dodavanje mase na obod rotora čime izjednačavamo centrifugalne sile.

Zašto balansiranje u sopstvenom uležištenju?
- Balansiranjem u sopstvenom uležištenju nije potrebno demontirati rotor mašine, čime se znatno smanjuju troškovi održavanja.
- Na taj način izbegavaju se greške koje mogu nastati usled neadekvatne ugradnje balansiranog rotora. Pored toga, rotor se balansira pri operativnoj brzini, što je izuzetno važno, kada su radna (operativna) brzina i kritična brzina rotora blizu.

Kontaktirajte nas